Försäljning, service och installation  
       
Patric Nord

 

ElectroNord
Färdsle 225
44692 Skepplanda
Sweden
 
Mobil 0707-35 72 28    
Fax 0303-33 78 70    
patric @ avab.se   Bankgiro 5430-1007  
       
Triggkort från 1979, inga problem!
Vi producerar fortfarande LD/LC systemet.

Vem kan skryta med den servicen?
Triggkort 1979